Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu organizuje koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz przeglądy o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Do najbardziej znanych projektów Centrum możemy zaliczyć Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK, Międzynarodowy Festiwal ?Muzyka w Katedrze? czy RCK Pro Jazz Festiwal.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu koordynuje amatorski ruch artystyczny oraz działa na rzecz edukacji kulturalno-oświatowej.

W Regionalnym Centrum działają  grupy i zespoły o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym. Wszystkie prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Centrum uczestniczy i współorganizuje imprezy charytatywne, włączając się co roku m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Kołobrzeskie Mikołajki, Dzień Dziecka.

Prowadzi też działalność klubową. W zajęciach uczestniczy w sumie ponad 450 osób w różnych grupach wiekowych. Regionalne Centrum Kultury organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest organizatorem: kursów, seminariów i szkoleń, festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, imprez zleconych, imprez artystycznych, działalności wydawniczej i edytorskiej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Strona Regionalnego Centrum Kultury

Amfiteatrw Koszalinie Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu spichlerz sztuki w kołbaczu Teatr Variete Muza w Koszalinie
Solna 1, 78-100 Kołobrzeg