Stargardzkie Centrum Kultury

Stargardzkie Centrum Kultury (SCK) to samorządowa instytucja kulturalna w Stargardzie, funkcjonująca od 1983. Mieści się w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 105 i organizatorem licznych imprez i przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta.

Miejski Dom Kultury (bo taka była pierwotna nazwa SCK) działał w piwnicach Książnicy Stargardzkiej (Domu Rohledera). W 1984 placówka otrzymała nowy trzykondygnacyjny budynek po dawnym areszcie śledczym i zyskała nową nazwę – Stargardzkie Centrum Kultury.

Amfiteatrw Koszalinie Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu spichlerz sztuki w kołbaczu Teatr Variete Muza w Koszalinie

Budynek SCK przechodził dwukrotnie kapitalne remonty. W końcu XX wieku modernizacji poddano północną część centrum. Powstała wtedy m.in. Mała Scena z miejscami na 200 osób oraz sala baletowa. Za ciekawą architektonicznie bryłę budynku i jego wartość użytkową obiekt w 2000 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich.

15 listopada 2006 otwarto ponownie południowe skrzydło budynku. Głównym elementem trwającego blisko 2 lata remontu była budowa sali kinowo-teatralnej. Widownia kino-teatru SCK mieści 394 osoby. W styczniu 2010 w kinie zamontowano cyfrowy projektor oraz przystosowano kino do projekcji w 3D. Od 2013 roku otworzono drugą salę kinową, na 80 miejsc.

Stargardzkie Centrum Kultury jest administratorem amfiteatru miejskiego w imieniu Miasta.

Zespoły i pracownie działające przy SCK: pracownia wokalna – Zespół „De Facto”, pracownia wokalna – Chór Cantore Gospel, pracownia teatralna – Teatr „Krzywa Scena”, pracownia teatralna – Teatr Ognia „Fire Arrow”, pracownia muzyczna – zespół instrumentalny, pracownia fotograficzna, pracownia taneczna (Dancehall), Centrum Otwarte Drzwi, Szkoła Tańca „Astra”, Szkoła Tańca „Respect” Uniwersytet Trzeciego Wieku i Orkiestra Camerata Stargard.

Imprezy cykliczne, które organizuje SCK: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Poetyckiej „O Złote Koło Młyńskie”, Stargardzki Dzień Dziecka, Dni Stargardu, COOLturalne Wakacje, Stargardzkie Spotkania Teatralne „Ewenement”, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, ArtFestiwal Stargard, Ferie z SCK, AliBabki – Kobiece wieczory, Stargardzka Scena Młodych, Przegląd Młodych Muzyków, Wernisaże – Galeria Sala108, Warsztaty Stargard Gospel Days, Jarmark Świąteczny oraz Sylwestra.

Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard