Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

W 1958 roku działający w Szczecinie Teatr Lalek Rusałka przekształcono w Teatr Lalek Pleciuga. Nazwę wybrali sami widzowie – w szczególności ci najmłodsi, na mocy konkursu. Historię teatru od samego początku tworzyli profesjonaliści i wybitni twórcy teatralni. Ogólnopolski rozgłos Pleciuga zyskała dzięki emisji widowiska Misie Pysie w Telewizji Polskiej. W repertuarze teatru znajdują się zarówno duże spektakle dla dzieci i dorosłych widzów, jak i przedstawienia kameralne. Aktorzy Pleciugi wykorzystują najróżniejsze techniki lalkarskie. Nie można także zapomnieć o działalności wydawniczej teatru – w jego zasobach znajdziemy zeszyty metodyczne, gazetę teatralną i różnorodne pozycje książkowe.

Scena lalkowa w Szczecinie ma jednak historię sięgającą wcześniej niż do roku 1958. Już w 1946-1949 działał tu Szczeciński Teatr Kukiełkowy „Czarodziej”, który zapoczątkował i popularyzował tę formę przedstawień. To dzięki niemu zrodziła się potrzeba utworzenia profesjonalnego, zawodowego teatru lalek, którym stała się wspomniana wcześniej „Rusałka”. Przez lata teatr funkcjonował w wielu miejscach. Najdłużej, bo od 1972 roku w gmachu przy ulicy Kaszubskiej oraz w najnowszym budynku Teatru Pleciuga przy placu Teatralnym.

Najnowsza siedziba została zaprojektowana i wybudowana specjalnie na potrzeby teatru lalkowego. Funkcjonalny budynek wyposażony jest w trzy sale widowiskowe – duża scena, sala kameralna i sala prób. Ponadto znajdziemy tu foyer, pomieszczenia edukacyjne i sale konferencyjne. Zadbano również o otoczenie. Przed budynkiem umieszczono fontannę multimedialną, zadbano o zieleńce i przestrzeń wokół. Można tu odpocząć w przytulnej kawiarence.

Teatr Lalek Pleciuga prezentuje różnorakie spektakle dla dzieci, ale nie zapomina o widzach dorosłych – realizowane są tu również inscenizacje dla nich. Poza widowiskami, w Pleciudze odbywają się zajęcia edukacyjne, różnorodne projekty i konferencje.

pl. Teatralny 1, 71-407 Szczecin