Arboretum w Karnieszewicach

Arboretum w Karnieszewicach zostało założone w celu badania aklimatyzacji i rozwoju gatunków obcego pochodzenia w lokalny klimacie. Dziś to przede wszystkim obiekt edukacyjny i rekreacyjny. W arboretum znajduje się wiata edukacyjna, miejsce na ognisko oraz miejsca do odpoczynku i zabawy.

Ogród Botaniczny w Karnieszewicach został powołany w 2016 r., choć historia tego miejsca sięga dużo dalej, bowiem do końca XIX wieku. 

Dawniej Arboretum w Karnieszewicach było obiektem założonym do badań nad aklimatyzacją, rozwojem i możliwościami produkcyjnymi gatunków obcego pochodzenia w klimacie Pomorza Zachodniego. Głównie skupiono się na badaniach nad daglezją zieloną, którą sadzono w pobliskich lasach i ogrodzie. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty starodrzewu daglezjowego oraz pojedyncze drzewa. Niektóre z nich są naprawdę majestatyczne. Jedno z drzew rośnie około 300 m od Ogrodu Botanicznego rośnie najgrubsza daglezja w Polsce, której obwód wynosi 490 c. 

Wyjątkowe wrażenie robi spacer alejką utworzoną ze stuczterdziestoletnimi okazami daglezji. 

W ogrodzie można oglądać wiele innych gatunków drzew z Ameryki Północnej: dąb Quercus x richterii, tulipanowiec amerykański, cyprysik Lawsona, cyprysik groszkowy, choina kanadyjska, żywotnik olbrzymi, orzesznik pięciolistkowy. Starodrzew uzupełniają gatunki europejskie, głównie  jodły kaukaskie, dęby burgundzkie, kasztan jadalny.

W arboretum rośnie również stary egzemplarz buka pospolitego w odmianie paprotkowej. 

Jest tu też wyjątkowe, wolno rosnące drzewo z mocno powcinanymi, pierzastymi liśćmi o gęstej, szeroko rozpostartej koronie – Fagus sylvatica L. ?Aspleniifolia?. Wśród młodych nasadzeń rozwijane są kolekcje różaneczników, klonów, buków oraz dębów. 

Wyjątkowo bogate w gatunki jest również runo leśne, które zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego. 

Na terenie Ogrodu zinwentaryzowano 65 gatunków mchów i wątrobowców. 

Ogród Botaniczny ?Arboretum Karnieszewice? wyposażony jest w wiatę edukacyjną, miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpoczynku, które  można rozpalić pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia mailowego do nadleśnictwa.

Na terenie Ogrodu znajduje się głaz pamiątkowy z wyrytą datą 1881 r. i napisem ?Pommern Forst Verein? (?Pomorskie Stowarzyszenie Leśne?). 

Ogród Botaniczny zajmuje współcześnie obszar około 19 ha, przy czym kolekcje gromadzone są na powierzchni 4,80 ha w starej części ogrodu. I on właśnie udostępniony jest dla zwiedzających. Turyści mogą wygodnie spacerować między roślinami: są tu alejki mosty, altana oraz miejsca odpoczynku.

Pozostały teren to las bukowy.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bramie bocznej tj. od drogi płytowej.

Ogród Botaniczny otwarty jest przez cały rok od godziny 7:00 do zmierzchu, wejście na jego teren jest bezpłatny. Nadleśnictwo Karnieszewice udostępnia obiekt bezpłatnie w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej, której jednym z filarów jest działalność społeczna.

Zobacz też: Arboretum w Glinnej

Więcej informacji o Arboretum w Karnieszewicach

Arboretum w Karnieszewicach