Park Książąt Pomorskich w Koszalinie

Park Książąt Pomorskich w Koszalinie założony został u podnóża murów obronnych miasta w XV wieku. Rosną tutaj cenne okazy drzew, wiele z nich to pomniki przyrody. Krajobraz parku wzbogacają Staw Książęcy i aleja platanów klonolistnych.

Park Książąt Pomorskich w Koszalinie to założenie parkowe w Koszalinie w dolinie rzeki  Dzierżęcinki. 

Park dzieli się na dwie części: Park Książąt Pomorskich 'A’ (dawniej Park im. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) i Park im. Książąt Pomorskich 'B’ (dawniej Park im. Hanki Sawickiej).

Pierwsza część Parku Książąt Pomorskich ma powierzchnię 6,70 ha. Znajduje się w nim Staw Zamkowy, przez który przepływa Dzierżęcinka. Park jest częścią zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez miasto od ulicy Rzecznej – Targowej do ulicy Kutrzeby. Powstawał etapami w latach 1816-1817.

Jako pierwszą zagospodarowano tzw. Starą Promenadę położoną wzdłuż murów miejskich. Wytyczono nowe alejki parkowe, założono staw i urządzono fontannę. Dokonano rekonstrukcji dawnego stawu zamkowego i urządzono wysepkę dla łabędzi. W tej części parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina, szesnaście z nich to pomniki przyrody. Znajdował się tu klon jawor zwany „Drzewem Czarownic”, który był najstarszym drzewem Koszalina i pozostałością ogrodu zamkowego sprzed 300 lat, ale w lutym 2011 został powalony przez wichurę. W parku występują liczne gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, czy jedyny w Koszalinie egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego miasta jest cypryśnik błotny oraz miłorząb dwuklapowy, który jest jednym z dwóch okazów na terenie miasta. Wśród nasadzeń wyróżnia się również aleja platanów klonolistnych, klon jawor, jesion wyniosły, magnolia drzewiasta i korkowiec amurski. Ogółem wyróżniono 124 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Drugi park ma powierzchnię 3,65 ha. Jest najbardziej na południe wysuniętą częścią wspomnianego powyżej zwartego ciągu zieleni. W tej części parku wyróżniono 91 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, wśród których występują ciekawe i rzadkie gatunki m.in. dąb szypułkowy odm. stożkowa, korkowiec amurski, wierzba babilońska oraz orzech czarny i wiele innych pomników przyrody. 

W zachodniej części znajduje się fragment murów miejskich.

Park Książąt Pomorskich w Koszalinie