Drawski Park Krajobrazowy

Wybierając się w podróż po Pomorzu Zachodnim warto odwiedzić wyjątkowy kompleks przyrodniczy utworzony w 1979 r. w celu ochrony unikatowych walorów środowiska naturalnego i kulturowego na Pojezierzu Drawskim – Drawski Park Krajobrazowy. Krajobraz parku jest niezwykle urozmaicony. Na jego terenie znajduje się ponad 70 jezior, w tym największe – jezioro Drawsko, niezliczone rzeki, rzeczki i strumyki oraz wały i wzgórza morenowe ? nierzadko o wysokości ponad 200 m n.p.m. Porasta tutaj ponad 700 gatunków roślin, z czego 42 to gatunki chronione. Ogromnym walorem przyrodniczym jest obecność licznych starych drzew oraz głazów narzutowych. Aż 300 z nich uznano za pomniki przyrody.

Jednym z najcenniejszych elementów tutejszej natury jest niezwykle bogata awifauna. Znajdują się tutaj liczne stanowiska lęgowe 138 gatunków ptaków ? to jeden z najcenniejszych pod tym względem obszarów w Europie. Na terenie parku wyznaczonych zostało kilka rezerwatów, przede wszystkim torfowiskowych i chroniących bagienne krajobrazy.

Drawski Park Krajobrazowy przecinają liczne szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Na ich trasie można zobaczyć wiele zabytków architektonicznych, pomnikowe okazy drzew, wyjątkowe gatunki ptaków. Tereny te to raj dla miłośników jazdy konnej. Przez północną część parku przebiega dobrze oznakowany Szlak Konny Pojezierza Drawskiego, a w okolicy usytuowanych jest wiele stadnin i ujeżdżalni. Nie można zapomnieć o kajakarzach, którzy na spływy najchętniej wybierają rzekę Drawę oraz okoliczne jeziora. Rozwinięta baza wypożyczalni sprzętu, przystani i noclegów daje dużo możliwości spędzenia wolnego czasu.