Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu

Wałcz to pięknie położone miasto z bogatą historią, zlokalizowane nad jeziorami Raduń i Zamkowym. To idealne miejsce do uprawiania wszelkiego rodzaju aktywności – od turystyki wodnej: kajaków, żeglarstwa i nurkowania, przez wycieczki rowerowe po okolicznych lasach. Atrakcyjnymi turystycznie miejscami są „Czarodziejska Górka”, most Kłosowski wiszący nad jeziorem Raduń, pozostałości umocnień Wału Pomorskiego oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej. Placówka powstała w 1982 roku. W jej zbiorach znajdziemy eksponaty przedstawiające pradzieje ziemi wałeckiej wraz z początkami osadnictwa, powstanie miast i rozwój tego regionu od XVI do XVIII wieku. Zobaczymy tutaj także dokumenty obrazujące czasy rozbiorów oraz I i II wojny światowej, zbiory pamiątek po kombatantach oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

Muzeum w Koszalinie Muzeum Miasta Kołobrzeg Muzeum Pałacowe w Trzebiatowie

Jednym z najważniejszych działów jest historia powstania i przełamania Wału Pomorskiego – tak znacząca dla tego regionu. Poza wystawą stałą organizowane są tu ekspozycje czasowe o zróżnicowanej tematyce. Co roku odbywa się tutaj „Salon doroczny”, czyli przegląd twórczości okolicznych artystów. Oddziałem placówki jest Grupa Warowna Cegielnia, czyli zespół schronów wchodzących w skład umocnień Wału Pomorskiego. Przy Muzeum Ziemi Wałeckiej funkcjonuje również wydawnictwo specjalizujące się głównie w publikacjach tematycznie związanych z regionem i promujące wałeckich pisarzy.

Wartym podkreślenia elementem działalności muzeum są liczne prelekcje, warsztaty, festyny, pokazy i koncerty, które uatrakcyjniają życie kulturalne miasta.

Pocztowa 14, 78-600 Wałcz