Skansen fortyfikacyjny w Wałczu - Grupa Warowna Cegielnia

Grupa Warowna Cegielniaskansen fortyfikacyjny w Wałczu jest oddziałem Muzeum Ziemi Wałeckiej. Działając w jego ramach umożliwia gościom zwiedzanie pozostałości dawnych niemieckich umocnień Wału Pomorskiego, służącego niegdyś do obrony Pomorza Zachodniego przed armią polską. Główną cześć fortyfikacji wybudowano w latach 1932-1935, choć planowanie ich budowy rozpoczęto tuż po I wojnie światowej, a prace wstępne trwały od 1930 roku. Umocnienia wschodniej granicy III Rzeszy rozbudowano na rubieży: Szczecinek, Wałcz, Tuczno, Gorzów Wielkopolski. Wał Pomorski miał stanowić głównie polową linię obronną, dlatego podczas jego planowania wykorzystano naturalne przeszkody, takie jak jeziora i rzeki, tereny bagienne, lasy.

Główne obiekty skoncentrowano przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych. Były to zazwyczaj schrony o niskiej odporności, bez rozbudowanego zaplecza socjalnego, cięższe schrony wybudowano jedynie w miejscach strategicznych linii obrony. Całość połączona była polowymi fortyfikacjami, okopami i rowami, starannie zamaskowana. Przedpole uzbrojono w pola minowe, zasieki i przeszkody przeciwczołgowe.

W pobliżu Wałcza zaplanowano budowę dwóch Grup Warownych, pełniących funkcję obronną w stosunku do ważnego węzła komunikacyjnego i zaplecza dla przedmościa Piły. Ostatecznie ukończono jedną z nich, zwaną właśnie Cegielnią, stanowiącą dziś skansen fortyfikacyjny w Wałczu. Brak żołnierzy potrzebnych do obsadzenia stanowisk, płytka linia umocnień i słaba odporność schronów spowodowały, że umocnienia Wału Pomorskiego zostały przełamane. Mimo to wojnę przetrwały prawie w stanie nienaruszonym.

Turyści mogą codziennie, przez cały rok zgłębiać tajemnice przeszłości. Grupa Warowna Cegielnia organizuje różnego rodzaju eventy historyczne takie jak Noc Muzeów, bunkrowe spotkania Miłośników Zabytkowych Pojazdów czy Interaktywny Piknik Militarny. Podczas imprez plenerowych odwiedzający mogą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących czasów II wojny światowej, podziwiać wystawy planszowe związane z tematyką walk I i II Armii Wojska Polskiego czy wziąć udział w zlocie zabytkowych pojazdów kończącym się wspólnym biesiadowaniem przy prawdziwej wojskowej grochówce.

Południowa, 78-600 Wałcz