Park Natury Zalewu Szczecińskiego

Tam gdzie kończy się wieś Czarnocin (gm. Stepnica), tuż za Kanałem Czarnocińskim, na obszarze Łąk Skoszewskich (będącym fragmentem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), zaczyna się Park Natury Zalewu Szczecińskiego. Nie jest to wprawdzie park narodowy, krajobrazowy, ani rezerwat, ale można tu spotkać wiele cennych, chronionych i rzadkich gatunków zwierząt oraz roślin. Ciekawostką jest występowanie na tych terenach dzikiego stada koników polskich i włochatych krów szkockiej rasy wyżynnej – Scottish Highland. Trzeba jednak pamiętać, że są to dzikie zwierzęta i należy obserwować je z bezpiecznej odległości. Warto tu przyjechać, aby podziwiać krajobrazy i wypoczywać w ciszy zakłócanej jedynie śpiewem ptaków, szelestem drzew czy szumem wody.

Park nie został powołany przez ministra czy wojewodę, lecz stworzony z polsko-holenderskiej inicjatywy przyrodników pasjonatów, w wyniku realizacji ich wspólnego projektu ? Odra Delta Nature Park: Demonstrating Active Nature Management as a path to suistainable development, którego ideą było wypracowanie niekonwencjonalnego modelu zarządzania ochroną przyrody na cennym przyrodniczo terenie, unikatowym w skali Europy. Parku nie powołał oficjalny akt prawny, lecz powstał on na mocy porozumienia między Stowarzyszeniem na Rzecz Wybrzeża, Urzędem Morskim w Szczecinie i Nadleśnictwem Goleniów. Sankcjonuje ono fakt, że Park Natury Zalewu Szczecińskiego jest obszarem o powierzchni około 4000 ha, na który składają się łąki i pastwiska stanowiące własność Stowarzyszenia położone na północ od wsi Czarnocin (gmina Stepnica) oraz Półwysep Rów (gmina Wolin), lasy Puszczy Goleniowskiej administrowane przez Nadleśnictwo Goleniów i wody Zalewu Szczecińskiego zarządzane przez Urząd Morski w Szczecinie.