Blue Velo - Gryfino - Trzcińsko Zdrój

Blue Velo Gryfino - Trzcińsko-Zdrój

Blue Velo Gryfino – Trzcińsko-Zdrój to trasa rowerowa z Gryfina do Trzcińska Zdroju. Liczy 46 km. 

Jest to pierwszy z ukończonych etapów prac nad szlakiem Blue Velo, który w przyszłości ma prowadzić od Morza Bałtyckiego aż do granicy z Czechami. W Międzyzdrojach, Blue Velo łączy się z nadmorską trasą rowerową EuroVelo 10.

Przebieg szlaku: przejście graniczne w Gryfinie, Chwarstnica, Borzym, Lubanowo, Tywica, Banie, Swobnica, Strzeszów, Trzcińsko-Zdrój.

Warto zobaczyć:

Jezioro Wełtyńskie
Ruiny zamku joannitów w Swobnicy
Mury obronne w Trzcińsku-Zdroju

Odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój jest obecnie jedynym ukończonym dłuższym fragmentem tej trasy. W ramach prac nad realizacją odcinka wybudowano ok. 11 km nowych dróg rowerowych. Włączono i oznakowano te już istniejące, jak np. w przypadku Gminy Banie.  

Co ciekawe, na większości odcinka trasa została poprowadzona po starych nasypach kolejowych. Częściowo również drogami o niewielkim natężeniu ruchu lub dedykowaną infrastrukturą rowerową czy drogami leśnymi.

Trasa w większości posiada nawierzchnię bitumiczną. Krótkie jej fragmenty, głównie odcinki leśne, wykonane zostały z kruszywa, niektóre z betonowej kostki.

Poziom trudności pokonania trasy jest zróżnicowany. Na wyjeździe z Gryfina w kierunku południowym jest trochę ciężej, ze względu na występowanie dłuższych wzniesień. Ale na odcinkach kolejowych jedzie się znacznie łatwiej.

Start trasy

Jak dostać się na Blue Velo Gryfino-Trzcińsko Zdrój? Początek odcinka jest przy przejściu granicznym w Gryfinie. W samym mieście, trasa biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej. Podążając na południe, przemieszczamy się wzdłuż dopływu Odry, rzeki Tywy i jezior rynnowych, takich jak jezioro Wełtyńskie. Tam możemy skorzystać z infrastruktury turystycznej – ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych czy gospodarstw agroturystycznych. 

Lubanowo – Trzaski

Wzdłuż rzeki Tywy napotkamy pozostałości po urządzeniach piętrzących, które dawniej napędzały młyny, a obecnie służą do zaopatrywania w wodę okoliczne stawy. Część z nich działa obecnie jako niewielkie elektrownie. Jedną z nich można odnaleźć na trasie Lubanowo ? Trzaski.

Baniewice

Baniewicach można zwiedzić największą w województwie zachodniopomorskim winnicę – >> Winnicę Turnau, założoną przez znanego artystę Grzegorza Turnaua, jego rodzinę oraz przyjaciół.

Swobnica

Swobnicy obejrzeć można ruiny XIV-wiecznego zamku zakonu joannitów, w którym, po wielu latach zaniedbań, odrestaurowano średniowieczną wieżę obronną z rozległym widokiem na okolicę.

Trzcińsko Zdrój

Ostatnim punktem na trasie przejazdu jest miejscowość >> Trzcińsko-Zdrój. W XIV w. w jej okolicy odkryto podkładu torfu borowinowego, dzięki czemu miejscowość zyskała ówcześnie status uzdrowiska. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele zabytków, w tym średniowieczne mury miejskie, które od 2012 roku są sukcesywnie remontowane.