Międzyodrze

Międzyodrze to obszar od Widuchowej (miejsce rozwidlenia Odry) do Szczecina, pomiędzy Odrą Wschodnią i Zachodnią (na granicy z Niemcami), między którymi leży ponad 50 wysp. Są one rozdzielone przez liczne kanały, zatoczki i odnogi rzeczne o łącznej długości ponad 200 km. Porastają je trzciny, szuwary i pojedyncze drzewa. Na Międzyodrzu znajduje się szereg obiektów hydrotechnicznych (jak: śluzy, przepusty, pompownie), powstałych podczas prac regulacyjnych Doliny Dolnej Odry na początku XX wieku. Z kolei nad obszarem Międzyodrza  znajduje się 6 mostów kolejowych.

Międzyodrze jest podzielone pomiędzy 4 gminy: Widuchową (na południe od mostu granicznego Gryfino-Mescherin), Gryfino (do linii wodnej wytyczonej Kanałem Wtórnym, Pławnym Nurtem i Obnicą), Kołbaskowo (do Kanału Leśnego) oraz miasto Szczecin (pozostała część wraz z fragmentem wyspy Ustowskie Mokradła – patrz także: Międzyodrze-Wyspa Pucka).

Na terenie Międzyodrza na południe od Kanału Leśnego utworzony został Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Unikatowy w skali Europy kompleks torfowisk bogatych w rzadkie gatunki roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków, niespotykanych nigdzie indziej w Europie, został objęty ochroną. 

Możliwość poznania uroków Międzyodrza dostępna jest ?na wyciągnięcie ręki?. Opracowanych jest 20 różnych tras zwiedzania. W zależności od kondycji uczestników wycieczka trwać może od 2 do nawet 8 godzin. Organizatorami są przewodnicy – instruktorzy PTTK, którzy dostosowują trasy do możliwości i chęci uczestników, a potem im towarzyszą. Kto nie jest zainteresowany wycieczką zbiorową, może wypożyczyć kajak indywidualnie. To piękna i łatwa technicznie trasa. Można się jednak zgubić w skomplikowanej sieci kanałów, dlatego warto mieć przy sobie dobrą mapę i kompas. Można ją nabyć na miejscu (w PTTK) wraz z małym przewodnikiem. 

W miejscowościach położonych w sąsiedztwie Międzyodrza powstało także kilka wypożyczalni komercyjnych. Wycieczkę zatem można rozpocząć np. w okolicach Siadła Dolnego (gmina Kołbaskowo), na Kąpielisku Dziewoklicz czy w Gryfinie. Ciekawą propozycją poznawania Międzyodrza (dla odważnych) są również wyprawy ekstremalne, inicjowane przez organizatorów Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij