Park Krajobrazowy ?Dolina Dolnej Odry?

Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” to gęsta sieć starorzeczy, kanałów oraz rozlewisk. Ich łączna długość przekracza 200 km.

Teren jest często zalewany, ponieważ leży nieco ponad poziomem morza (0,1-0,5 m). Dzięki temu rozwinęło się tu olbrzymie torfowisko. Mało kto wie, że jest ono największym niskim torfowiskiem pochodzenia rzecznego w Europie Środkowej.

Wody stanowią 12% powierzchni Parku.

Zdjęcie pokazuje Dolinę Dolnej Odry

Na obszarze Parku występują liczne gatunki roślin i zwierząt, również te, które naukowcy uznali za ginące bądź też zagrożone wyginięciem. Zgodnie z badaniami, na terenie Doliny Dolnej Odry rosną 427 gatunki roślin. Możesz tu spotkać np. paproć pływającą, grzybieńczyk wodny, turzycowiska oraz trzcinowiska (te występują w całym Parku). Jest to obszar bogaty również w gatunki zwierząt. Żyje tu 120 gatunków ryb, jak np. szczupaki, leszcze, węgorze, liny, sumy, okonie i sandacze. Najliczniejszą grupę zwierząt Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry stanowią jednak ptaki – jest ich ponad 250 gatunków. Międzyodrze to miejsce odpoczynku dla tysięcy kaczek, gęsi i żurawi, których najliczniejsze kolonie sięgają nawet 15 tysięcy! Występują tu też orły bieliki, rybołowy, kanie (czarna i ruda), sowy błotne i wodniczki – gatunki, którym grozi wyginięcie w Europie. Tereny te zamieszkują również ssaki będące pod ochroną: bóbr i wydra. Żyją tu także kuny leśne i domowe, łasice, borsuki, lisy, dziki i sarny.

Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: ?Kurowskie Błota? (31 ha), którego celem jest ochrona lęgowa czapli siwej, która występuje tu w liczbie 600 par oraz ?Kanał Kwiatowy? (3 ha), który leży na obszarze starorzecza i którego celem jest ochrona niezwykle rzadkich roślin wodnych, w tym. np. grzybieńczyka wodnego.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry powstał w 1993 roku. Znajduje się na obszarze Międzyodrza – równiny zalewowej pomiędzy korytami Odry Zachodniej i Wschodniej (Regalicy). Administracyjne leży w gminach: Kołbaskowo, Gryfino i Widuchowa. Obecnie ma 6009 ha. Wraz z niemieckim parkiem narodowym National Park Unteres Odertal tworzy Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry i powstał w ramach transgranicznego polsko-niemieckiego projektu w celu ochrony tego regionu. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry znajduje się na obszarze częściowo przekształconym przez człowieka.