Rzeka Myśla

Rzeka Myśla płynie w zachodniej Polsce, przez dwa województwa: zachodniopomorskie i lubuskie. Wypływa z Jeziora Myśliborskiego w Myśliborzu. Jej obszar źródliskowy leży w okolicach wsi Rychnów, na wysokości 70 m n.p.m. Rzeka Myśla przepływa przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i uchodzi do Odry w jej 629,4 km, koło miejscowości Chlewice. Całkowita długość Myśli to 95,6 km a powierzchnia jej dorzecza wynosi 1334 km?.

Myśla jest rzeką dla kajakarzy, więc często organizowane są na niej spływy kajakowe.

Szlaki kajakowe na rzece Myśli ma 82 – 85 km i rozpoczynają się w Lipianach, przy plaży miejskiej nad jeziorem Wądół.  Stamtąd prowadzą przez Myślibórz, Mystki, Barnówko, Chwarszczany aż do Porzecza albo przez gminę Dębno i Boleszkowice. 

Stopień trudności tras jest określany jako umiarkowany. Początkujący dadzą radę, jednak czasem trzeba pokonywać różnego rodzaju przeszkody, m.in. stałe zapory na rzece (i przenosić kajak brzegiem). 

Rzeka w dużej części zachowała swój pierwotny bieg. Dzięki temu podczas spływu można podziwiać liczne zakola, rozlewiska i stawy przyrzeczne, które powstały dzięki często meandrującemu korycie.

Myśla przepływa przez ważne przyrodniczo tereny: Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie (w górnym biegu), gdzie jest dużo jezior, obszar chronionego krajobrazu Wysoczyzny Gorzowskiej (środkowy bieg) oraz w dolnym biegu rzeki ? Park Krajobrazowy Ujścia Warty. Tak więc płyniemy kajakiem przez lasy, łąki i torfowiska. Dzięki występowaniu tak różnorodnych środowisk, nietrudno o spotkanie nad Myślą zimorodków, bociana czarnego, żurawi, kani czarnej i rudej, sowy pójdźki, puszczyków, płomykówek czy perkozów rdzawoszyich i wiele innych. Zobaczyć można również zwierzęta typowo rzeczne, jak wydry, traszki grzebieniaste, żółwie błotne, czy bobry oraz większość gatunków ryb, spotykanych w wodach rzecznych.

Zwierzęta, jakie tu poza tym występują, to: nietoperze, bobry, traszka grzebieniasta, wydra i żółw błotny oraz większość gatunków ryb typowych dla środowiska rzecznego.

Myśla zwana jest ?rzeką Templariuszy?. W XIII w. wielu tamtejszych władców nadawało Templariuszom ziemie, ulokowane wzdłuż Myśli. Po drodze można podziwiać średniowieczne zabytki i siedziby zakonów templariuszy, augustianów i cystersów. Warto zwiedzić, będący na szlaku kajakowym, zabytkowy kościół późnoromański z XII w., wybudowany w miejscowości Chwarszczany przez Templariuszy.

Nad Myślą jest rozwinięta infrastruktura biwakowa. Pola biwakowe znajdują się m.in. w pobliżu parku przed jeziorem Kościelne. Miejsca noclegowe znajdują się też przed wioską Dolsk, w Mostnie, w okolicach starego młyna w Dargomyślu i w Namyślinie.