Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu

Spichlerz Sztuki w Kołbaczu od 2009 roku realizuje działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie. Sięgają one do międzykulturowego dialogu i jednocześnie prezentują lokalną tożsamość. Jego twórcy zainspirowani wielowiekowym dziedzictwem kołbackich cystersów przypominają ich materialny dorobek i od wskazują na konieczność rewitalizacji obiektów dawnego opactwa cysterskiego. Ich ranga potwierdzona została w 2014 roku wpisaniem na listę Pomników Historii.

Amfiteatrw Koszalinie Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu spichlerz sztuki w kołbaczu Teatr Variete Muza w Koszalinie

W przestrzeni pocysterskich obiektów stowarzyszenie zainicjowało wspólnie projekt ?Cienie zapomnianych kultur?, w ramach którego odbywają się koncerty, wystawy i spotkania. Odkryty na nowo spichlerz zamieniło w Galerię Cysterską, której atmosfera jest za każdym razem zaproszeniem w ponadczasową podróż. W Kołbaczu goszczą artyści, muzycy, etnografowie, społecznicy. Oryginalne osobowości wypełniają Spichlerz ważnymi tematami i wartościami zacieranymi przez czas, spychanymi często na cywilizacyjny i kulturowy margines.

Od kilku lat Spichlerz Sztuki w Kołbaczu realizuje cykliczne warsztaty (m.in. filmowe, teatralne, dźwiękowe, botaniczne), obecnie pod nazwą ?Ogród inspiracji?. W duchu inspirowanym cysterskim „labora”, zaproszeni artyści i animatorzy kultury pracują twórczo z lokalną młodzieżą. Stowarzyszenie organizuje ponadto wyjątkowe projekty, takie jak Mapping 3D czy Mapa Dźwiękowa Kołbacza. W Galerii Cysterskiej stworzyło specjalną przestrzeń na wystawy.

Spichlerz Sztuki dwukrotnie (w 2010 i 2014 r.) zdobył statuetkę ?Bociana? ? nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii ?Kultura?. Prezes stowarzyszenia, Radosław Palus, w 2015 roku dostał nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – ?Pro Arte?.

Wszystkie swoje działania stowarzyszenie może realizować dzięki życzliwości i otwartości Ks. Andrzeja Sowy, gospodarza obiektów pocysterskich w Kołbaczu. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu wspierają też lokalni partnerzy i sponsorzy. To przyjaciele pocysterskiego Kołbacza, którzy, tak jak stowarzyszenie, uwierzyli w potencjał kulturalny tego miejsca i się nim zachwycili.

Chcesz obejrzeć Kołbacz z kajaka? Wybierz się na spływ rzeką Płonią!

ul. Cystersów 3a/3, 74-106 Kołbacz