Cedyński Park Krajobrazowy

Niejednolita rzeźba terenu, walory przyrodnicze i historyczno-kulturowe, a także wyjątkowa fauna stanowią o niezwykłości Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje tereny o bardzo zróżnicowanym krajobrazie, z licznymi morenami, jeziorami, wąwozami i strumieniami. Występują tu zarówno wzniesienia i wzgórza, jak i kryptodepresja ukryta w misie jeziora Morzycko – różnice położenia względem poziomu morza są więc znaczne. Oddziałuje to również na wpływy klimatyczne. Zaobserwować tu można wpływ klimatu atlantyckiego, a także kontynentalnego. Całą różnorodność terenów odzwierciedla również flora. Napotkamy tu roślinność wodną i bagienną, porastającą w starych kompleksach leśnych i na rozlewiskach, oraz suche łąki i murawy.

Ochroną objęto ponad 600 gatunków roślin: sasanki, zawilce, storczyki, grzybienie, konwalie i wiele innych, również tych unikatowych w skali kraju. Cedyński Park Krajobrazowy jest zamieszkiwany przez liczne gatunki zwierząt. Występują tu licznie płazy (traszka, ropucha, żółw błotny, żmija zygzakowata) i ptaki (bielik, żuraw, zimorodek, czapla). Tutejsze wody obfitują w ryby, takie jak pstrąg potokowy czy troć. Wśród ssaków wymienić można żyjące tu wilki, bobry, jeże, wydry i nietoperze.

O walorach parku świadczy wielość rezerwatów przyrody – Bielinek, Dolina Świergotki, Wrzosowiska Cedyńskie i Słoneczne Wzgórza, to tylko niektóre z nich. W rezerwatach Bielinek i Jeziora Siegniewskie wytyczono ciekawe ścieżki dydaktyczne. Ponadto przez park biegnie wiele szlaków turystycznych. Odwiedzając park warto zobaczyć kaplicę templariuszy w Rurce, średniowieczne zespoły architektoniczne w Moryniu, Mieszkowicach czy w Chojnie oraz pomnik bitwy pod Cedynią na Górze Czcibora. Ciekawymi miejscami są również park naturalistyczny „Dolina Miłości”, park w Raduniu i zespół pałacowy w Stokach.