Zamek Drahim w Starym Drawsku

Na 60-metrowym przesmyku między dwoma jeziorami – Drawsko i Żerdno, leży zamek Drahim. Warowna budowla została wzniesiona w latach 1360-1366 przez zakon rycerski św. Jana, czyli joannitów. Osadnictwo słowiańskie na tych terenach miało swoje początki już w VII wieku, a od XII wieku istniał tam słowiański gród plemienia Drawian. Początkowo wzniesiono tu zamek drewniany, dopiero z czasem zastąpiła go budowla murowana. Choć zakon obowiązywały wasalne zasady lenne, ciągle próbował się on uniezależnić od króla polskiego, prowadząc politykę skierowaną często przeciwko Polsce i Pomorzu. Wiek XVIII rozpoczął okres upadku zamku – w 1758 roku część obiektu spłonęła w pożarze, następnie część zniszczonych murów przeznaczono na budowę kościoła.

Ruiny zostały wpisane do rejestru zabytków. W latach 60. XX wieku prowadzono tu prace archeologiczne. Dziś zamek znajduje się w rękach prywatnych.

Ruiny zamku zakonu joannitów są udostępnione do zwiedzania przez cały rok. Odwiedziny tu to niezwykła okazja do spotkania z historią, poznania obyczajów rycerskich i spróbowania kuchni z innej epoki. W zamkowym muzeum znajduje się ekspozycja broni, narzędzi tortur i przedmiotów codziennego użytku z okresu średniowiecza. Zamek Drahim jest gospodarzem wystaw, inscenizacji historycznych oraz wydarzeń kulinarnych i kulturalnych. Grupy zorganizowane mogą liczyć na ucztę rodem z dawno minionej epoki, przy akompaniamencie średniowiecznej muzyki. Dla szkół przygotowano ofertę warsztatową, w której znalazły się m.in. wyrób papieru, garncarstwo, wytwarzanie cegieł, tkactwo, kowalstwo czy wypiekanie chleba. W okolicznych restauracjach można spróbować ryb z tutejszych jezior – wędzonej sielawy, węgorza czy szczupaka. Warto wybrać się również na Spyczyną Górę, gdzie znajdziemy wieżę widokową z wyjątkową panoramą.